Menu Zamknij

Wszystko o umowie na wykonanie remontu

Remont mieszkania to spore wyzwanie, dlatego najczęściej do prac remontowych zatrudniamy fachowców. Specjalista zna się na rzeczy, doradzi najlepsze rozwiązania i sprawnie odnowi wnętrze, nie wyrządzając dodatkowych szkód. Tak być powinno. Aby jednak remont przebiegł sprawnie, bez niedomówień i sporów, przed rozpoczęciem prac należy spisać szczegółową umowę.

Jak napisać umowę o wykonanie remontu?

Forma umowy jest ważna. Co prawda umowa ustna jest ważna, jednak umowa pisemna znaczenie ułatwia wyjaśnienie kwestii spornych oraz ewentualne dochodzenie swoich roszczeń przed sądem. W umowie, oprócz danych osobowych inwestora i firmy budowlanej, powinny znaleźć się również wszystkie ustalenia dotyczące remontu. Praktycznie nie da się stworzyć uniwersalnego wzoru umowy na prace remontowe, ponieważ zakres prac jest urozmaicony w poszczególnych przypadkach. Najważniejsze w umowie jest to, aby jak najdokładniej opisać zakres prac. Równie ważne jest ustalenie podmiotu, z którym jako inwestor podpisujemy umowę. Sprawa jest prosta, jeśli remont przeprowadza jednoosobowa firma — wtedy na umowie powinny znaleźć się dane osobowe właściciela. Jeśli natomiast jest to spółka, wtedy należy sprawdzić, kto może ją reprezentować. Pomoże w tym wgląd do KRS.

W umowie o remont bezwzględnie powinny się znaleźć następujące kwestie:

 • dane osobowe wykonawcy i inwestora (imię i nazwisko, adres, pesel, a w przypadku firmy NIP);
 • przedmiot umowy — tutaj dokładnie i szczegółowo wymieniamy zakres prac, które mają zostać wykonane;
 • informacja o tym, kto kupuje materiały budowlane;
 • dokładny adres miejsca, gdzie ma być wykonany remont;
 • wartość robót netto i z podatkiem VAT cyfrą i słownie;
 • dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia robót;
 • kwota obowiązującej zaliczki i termin jej przekazania;
 • poświadczenie wykonawcy posiadania niezbędnych kwalifikacji i uprawnień;
 • informacja o udostępnieniu przez inwestora bezpłatnego podłączenia do źródła energii elektrycznej, wody i kanalizacji;
 • kwota kary umownej w sytuacji niedopełnienia terminu zakończenia robót;
 • termin gwarancji na wykonane prace;
 • informacja o sporządzeniu protokołu podwykonawczego i ujęciu w nim ewentualnych usterek;
 • informacja, że za szkody odpowiada finansowo wykonawca.

Na co uważać podpisując umowę?

Najważniejszą kwestią jest podpisanie umowy z rzetelnym, sumiennym i fachowym wykonawcą. Dlatego dobrze jest sprawdzić wykonawcę przed zatrudnieniem. Doskonale sprawdzą się tu opinie inwestorów w internecie. Jeśli zatrudniany firmę z polecenia znajomych, można odwiedzić ich wcześniej i osobiście ocenić jakość wykonanych prac.

Kolejną ważną sprawą jest ustalenie preferencji dotyczących materiałów wykorzystanych podczas remontu. Materiały może kupić inwestor, należy jednak wziąć pod uwagę sytuację, że jeśli materiały będą kiepskiej jakości, wykonawca może odmówić ich wykorzystania. Wiąże się to z tym, że niedostateczna jakość materiałów może przełożyć się na niesatysfakcjonujący rezultat wykonanych prac. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze ustalenie z wykonawcą robót, kto kupuje materiały, oraz dokładne ustalenie ich parametrów (rodzaj, klasa, producent itp.). Informacje te powinny również znaleźć się w umowie.