Menu Zamknij

BHP na budowie

Budownictwo – bezpieczeństwo i statystyki wypadkowości

Jednym z ważniejszych i często poddawanych badaniom statystycznym zagadnień jest bezpieczeństwo na budowie, a także niejako związana z nim wypadkowość. Jak przedstawia się statystyka rodzajów wypadków na budowie i ich przyczyn w minionych latach w całym kraju?

Budownictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów gospodarki, nie tylko w Polsce, ale też w większości krajów Unii Europejskiej – tak wynika ze statystyk Eurostat. Wśród częstych typów wypadków przy pracy w tej branży wymienia się przede wszystkim potknięcie się lub upadek – związany z tym samym poziomem pracy (to około 15% przypadków) albo też taki, którego bezpośrednią przyczyną był jakiś przedmiot spadający z poziomu wyższego. Często też wypadki związane są z niewłaściwym użyciem narzędzi – stanowią 13% przypadków, a także upadki z wysokości – tu 11%. Bywa też, że wypadek wiąże się z zasypaniem lub wciągnięciem pracownika do dołu – 3% przypadków.

Po przeprowadzeniu badania wśród pracodawców okazało się, że ich zdaniem przyczyną aż około 70% wypadków w budownictwie było nieprzestrzeganie przez pracowników zasad związanych z ostrożnym zachowaniem w pracy. Inną wskazywaną przez nich przyczyną były zaniedbania związane z organizacją stanowisk pracy oraz ogólną organizacją na budowie – to około 17% przypadków. Powodem pozostałych 13% wypadków miały być przyczyny techniczne, które wiązały się albo z nieregulaminową eksploatacją urządzeń i maszyn, albo z ich z wadami konstrukcyjnymi.

Tabela, która znajduje się poniżej, dotyczy konkretnych państw Unii Europejskiej i przedstawia uporządkowane ze względu na częstość przyczyny wypadków przy pracy na budowie. Próba to około 100 tysięcy osób zatrudnionych lub pracujących w branży budowlanej.

Autor: GUS