Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Zlecenie robót dodatkowych

Zlecenie robót dodatkowych – jest to zlecenie obejmujące prace, które nie są objęte wcześniej zawartą umową o roboty budowlane, ale których wykonanie jest niezbędne do właściwej realizacji zamówienia. Zawiera informację o przedmiocie zlecenia, ustalonej kwocie (wraz z podatkiem VAT) oraz podpisy zlecającego i przyjmującego zlecenie. Sporządzenie i podpisanie tego dokumentu przez obie strony zapobiega ewentualnym konfliktom (dotyczącym zapłaty wynagrodzenia), jakie mogą nastąpić po wykonaniu robót dodatkowych. Pobierz, edytuj i wydrukuj zlecenie robót dodatkowych z naszej strony lub przejdź do generatora dokumentacji budowlanej.