Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane – to dokument, który określa zasady współpracy pomiędzy wykonawcą i zamawiającym, a w przypadku sytuacji spornej ułatwia dochodzenie roszczeń. Zawiera szczegółowe informacje, które dotyczą: przedmiotu umowy, terminu jej realizacji (z dokładnym określeniem terminu przekazania terenu budowy, rozpoczęcia robót oraz ich zakończenia i przekazania) oraz wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy, robót dodatkowych i zamiennych, a także oświadczenia i zobowiązania zamawiającego.