Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Umowa na wykonanie remontu

Umowa na wykonanie remontu – to umowa o roboty budowlane, która dotyczy prac związanych z wykonaniem remontu. Podpisywana przez zamawiającego i wykonawcę w celu określenia szczegółowego zakresu prac oraz zabezpieczenia interesów obu stron. Umowa obejmuje m.in. oznaczenie stron umowy, szczegółowy zakres prac, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, wynagrodzenie wykonawcy.