Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Umowa na prace wykończeniowe

Umowa na prace wykończeniowe – to umowa o roboty budowlane, której przedmiotem są prace wykończeniowe. Służy do zabezpieczenia interesów zamawiającego i wykonawcy. Zawiera m.in. takie dane, jak: datę zawarcia umowy, informacje o zamawiającym i wykonawcy, przedmiocie umowy, ustalonych terminach, wynagrodzeniu, robotach dodatkowych etc.