Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Umowa na budowę domu

Umowa na budowę domu – to umowa o roboty budowlane spisywana pomiędzy wykonawcą a inwestorem, która dotyczy prac związanych stricte z budową domu. Stanowi ona zabezpieczenie interesów zarówno wykonawcy, jak i inwestora. Umowa na budowę domu ma zawsze formę pisemną. Zawiera m.in. takie informacje, jak: datę jej zawarcia, dane zamawiającego i wykonawcy, informacje o przedmiocie umowy, ustalonych terminach, wynagrodzeniu, robotach dodatkowych i zamiennych, oświadczenia i zobowiązania zamawiającego.