Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Protokół przekazania terenu i placu budowy

Protokół przekazania placu budowy – dokument podpisywany przed rozpoczęciem prac budowlanych. Na jego podstawie następuje przekazanie terenu wykonawcy robót, który w tym momencie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody. W myśl Prawa Budowlanego protokolarnego przejęcia budowy dokonuje kierownik budowy, który reprezentuje wykonawcę.