Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Protokół odbioru końcowego

Protokół odbioru końcowego – służy do potwierdzenia zakończenia wykonywanych prac i ostatecznego przekazania zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu. Zawiera informacje czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz określa jakość ich wykonania. Odbiór dokonywany jest przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.