Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Prosta umowa o roboty budowlane

Prosta umowa budowlana – to prostsza forma kontraktu, na podstawie którego dochodzi do realizacji inwestycji. Prosta umowa budowlana zawiera takie informacje, jak: dane wykonawcy i inwestora, opis przedmiotu umowy, terminy realizacji, wysokość wynagrodzenia, dane przedstawicieli stron, informacje o przekazaniu placu budowy, podwykonawcach, rękojmi i gwarancji oraz postanowieniach końcowych. Taka prosta umowa nie reguluje wprost wielu kwestii, pozostawiając je do interpretacji na podstawie prawa cywilnego i budowlanego.